Aralarındaki İnce Farklar Yüzünden Kafa Karıştıran 20 Kavram ve Anlamları

Her gün sayısız kez duyduğumuz, gördüğümüz bazı kavramlar hakkında kafanızdaki soru işaretlerini ve karışıklığı ortadan kaldıracak faydalı bu bilgiler;  Sızma, Natürel, Rivera ve Rafine Zeytinyağı Arasındaki Farktan Manda, Sığır, Buzağı, Dana, Düve arasındaki farka kadar içinden çıkılmaz birçok kavramı ayırt etmenize yardımcı olacak.

Sızma, Natürel, Rivera ve Rafine Zeytinyağı Arasındaki Fark

Natürel Sızma Zeytinyağı (Extra Virgin): Asit oranı 0.8’den düşük. Herhangi bir kusuru bulunmayan ve duyusal değerlendirmede meyvemsilik özelliği bulunan.Natürel Zeytinyağı (Virgin): Asitliği 0,8 ve 2 arasında olan yağlar.Rafine Zeytinyağı: 2 ve üzerindeki yüksek asitlik oranına sahip zeytinyağlarının, rafinasyon işlemden geçirilerek asit oranları düşürülmesi elde edilen yağlar.

Riviera Zeytinyağı: Rafine edilmiş yağların belirli bir oranda sızma zeytinyağı ile karıştırılması ile elde edilir.

Zeytinyağı rafinasyon gibi bir işleme tabi tutulduğunda, içerdiği sağlık için faydalı pek çok bileşenini önemli ölçüde kaybeder.

Kaynak

Manda, Sığır, Buzağı, Dana, Düve, Tosun, İnek, Boğa, Öküz Arasındaki Fark Nedir?

Buzağı: 0–6 aylık inek yavrusu. Erkek ya da dişi olabilir.Dana: 6–15 aylık inek yavrusu. Erkek veya dişi olabilir.Düve: Doğum yapmamış dişi inek yavrusu.

Tosun: 15 aylık–2 yaş arası erkek inek yavrusu.

İnek: 2 yaş ve üzeri dişi sığır.

Boğa: 2 yaş ve üzeri erkek sığır.

Öküz: Kısırlaştırılmış boğa.Yani bunların hepsi sığırın yaş ve cinsiyetine göre verilmiş isimlerdir.

Manda: Sığırlardan farklı türde bir hayvan.

Malak: Yavru manda.

Yaşar: Genç manda.

Kaynak

İngiltere, Büyük Britanya ve Birleşik Krallık Arasındaki Fark

Cumhuriyet Altını ve Tam Altın Arasındaki Fark Nedir?

Halk arasında bir çok kişi her iki altın türünü de aynı altın olarak bilmektedir. Ancak cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı altınlardır. Cumhuriyet altını Ata altını olarak bilinir. Bu altın 22 ayar ve 7.216 gramdır. Tam altın da 22 ayardır fakat 7.016 gramdır. Cumhuriyet altınının çapı 22 mm’dir, tam altın çapı ise 30 mm’dir. Tam altının bir tarafında Türkiye Cumhuriyeti ve basım tarihi yazılı iken, diğer tarafında Atatürk resmi ve kenar süslemeler vardır. Cumhuriyet altınının deseni daha farklıdır. Her iki altının ekonomik değerinin birbirinden farklı olmadığını da belirtelim.

Kaynak

Dernek ve Vakıf Arasındaki Fark

Her ikisi de sivil toplum kuruluşudur (STK). En temelindeki kuruluş amaçlarına baktığımızda; dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir. Vakıf ise mal veya hizmet üzerine kurulan bir kurumdur. Dernek kurulumu için en az 7 kişinin bir araya gelmesi şartı vardır, vakıf kurabilmek için 1 kişi yeterlidir. Dernekler kazanç ve kar amacı gütmezler; vakıfların kurulumunda mal varlığı önemlidir, hizmet edeceği amaca gelir sağlamalıdır.

Kaynak

OHAL ile Sıkıyönetim Arasındaki Fark Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ilân kararı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca alınır. Sıkı yönetimde ise yine Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra ilân edebilir.

İkisi için de en uzun süre 6 aydır. 6 ay sonunda ikisinin de sona ermesi veya 4 ay daha uzatılması TBMM kararındadır. Olağanüstü halde temel hak ve özgürlükler kısıtlanmaz fakat sıkıyönetimde kısıtlanabilir.

Olağanüstü halde kolluk yetkileri değişmez, sıkı yönetimde ise askere geçer. Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda olurken, OHAL’de ise mülki makamlardadır. Sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemeleri kurulur, OHAL’de ise söz konusu mahkemeler kurulmaz.

Kaynak

Karbonat ve Kabartma Tozu Arasındaki Fark Nedir?

Karbonat ile kabartma tozu arasındaki en belirgin fark karbonatın etki etmesi için asitli bir sıvı ile tepkimeye girmesi gerekmesidir. Asit ile tepkiye giren karbonat kendini nötralize eder ve karbondioksit gazı oluşturur. Bu gazın etkisi ile hamurun kabarmasını sağlar.Kabartma tozu ise yapısında karbonat ve asit bulundurduğu için sıvı bir madde ile birleşmesi halinde kabarma gerçekleşecektir. Kabartma tozu sıvı bir madde ile etkileşime girince karbonat gibi karbondioksit gazı oluşturur. Bu gaz hamurun kabarmasını sağlar.İçinde asit içermeyen tariflerde karbonat kullanmak doğru olmaz, çünkü karbonat hamurun tadına acılık katar. Kabartma tozu yoksa karbonata bir miktar limon suyu ekleyerek kabarmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kaynak

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Fark

Trafik sigortası, her araç için zorunlu bir sigortadır, Kasko ise zorunlu olmayıp tercihe göre yaptırılabilir. Trafik sigortasının amacı, kaza durumunda suçsuz olan tarafın hasarının suçlu tarafın sigorta şirketinin ödemesi şeklinde açıklanabilir. Kaskonun amacı ise kaza yapan kişinin aracında oluşan tüm masrafları karşılamaktır. Yani Trafik sigortası suçu olmayan kişiye mağdur etmemek için alınan bir önlemdir. Kaskonun süresi 1 yıldır, çarpmaya, çalınmaya, yanma, sel ve deprem gibi olaylar neticesinde hasar görmüş aracınızın ücretini de karşılamaktadır. Trafik sigortası ise terör, sel, su baskını, yanma vb. olaylara teminat vermez.

Kaynak

.rar ve .zip Uzantıları Arasındaki Fark

İkisi de dijital dosya sıkıştırma biçimleridir. Zip sıkıştırma biçimi WinZip firmasının ürünüdür, rar ise Winrar firmasının ürünüdür. WinZip ve WinRar aynı zamanda programların adıdır. Rar sıkıştırma biçimi zip sıkıştırma biçimine göre çoğu zaman daha verimli bir sıkıştırma sunar. Bu sebeple rar dosyaları zip dosyalarından daha az yer kaplar. Rar uzantısının, arşiv düzeltme ve çoklu arşiv özellikleri vardır. Rar dosyalarına olası bir bozulma için kurtarma özelliği eklenebilir. WinZip sadece .zip uzantısı üzerinde işlem yaparken, WinRar hem .zip hem de .rar uzantısı üzerinde işlem yapar.

Kaynak

JPG ve PNG Uzantıları Arasındaki Fark Nedir?

İkisi de resim işleme standartlarının uzantılarıdır. Arka plan resimleri ve desenlerinde PNG formatlı resimler tercih edilir. PNG’nin transparan özelliği vardır, JPG’nin yoktur. Bu yüzden logo ve ikon yapımında PNG tercih edilmelidir. PNG resimleri genellikle daha kaliteli olduğundan JPG’den boyut olarak daha büyüktür. İnternet’in en çok kullanılan formatı JPG’dir. JPG web ortamında PNG formatından daha fazla performans gösterir. JPG’nin açılımı Joint Photographic Experts Group, PNG’nin açılımı açılımı Portable Network Graphics’tir. PNG 1990 yılında, JPG 1986 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

Kaynak

Watt ve Volt Arasındaki Fark

Watt, uluslararası standart güç birimidir. Buhar makinesi mucidi James Watt’a (1736-1819) atfen SI birim sisteminde güç birimi olarak kabul edilmiştir. Enerji dönüşümü oranını ölçen birimdir.Volt, elektrikte kullanılan potansiyel fark(gerilim) birimidir. Elektromotor kuvvet birimi de volttur. Bir ohm’luk bir direnç üzerinden, bir amper’lik elektrik akımı geçmesi halinde direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volttur.İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde elektromotif kuvvet birimi olan volt’u Alessandro Volta’nın ismine ithafen kabul ederek kullanmaya başlamıştır.

Kaynak

Konferans, Sempozyum, Seminer ve Çalıştay Arasındaki Fark

Konferans, konusunda uzman bir kişinin konusu hakkında topluluk önünde yaptığı konuşmaya denir. Seminer; birden fazla yetkilinin, üzerinde araştırma yaptıkları konular hakkında bilgi vermek ve üzerinde tartışmak amacıyla yaptıkları toplantılara denir. Sempozyum; daha çok bilimsel ağırlıklı, kendi alanlarında uzman kişilerin bilgilerini katılımcılara sundukları toplantıdır. Çalıştay; daha çok ön hazırlık veya inceleme yapılmak için soru-cevap şeklinde ilerleyen, bilim insanları ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantı türüdür.

Kaynak

Psikiyatrist ve Psikolog Arasındaki Fark

Psikiyatrist, tedavi şeklini belirleyen ve uygulayan tıp fakültesi çıkışlı bir hekimdir. Hastalığın tanısını koyduktan sonra gerekli görürse ilaç tedavisine başlayabilir, psikoterapi uygulayabilir ya da psikoterapiye yönlendirir. Psikologlar ise fen-edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun olur ve uzmanlık alanları doğrultusunda psikolojik değerlendirme yapabilir, psikoterapi uygulayabilirler. Psikiyatrist ve psikologlar arasındaki en önemli fark, psikologların ilaç tedavisi uygulama yetkisinin olmamasıdır.

Kaynak

Frambuaz, Ahududu ve Böğürtlen Arasındaki Fark

Frambuaz ve ahududu eş anlamlı kelimelerdir. Pasta, kek gibi tatlılarda genelde frambuaz denmesi tercih edildiği için frambuaz ve ahududu farklı meyveler sanılabiliyor. Ama böğürtlen ve ahududu farklıdır. Böğürtlen, doğada kendiliğinden yetişen bir bitki iken ahududu böğürtlenin kültürlenmiş türüdür. Ahududu böğürtlene nazaran daha tatlıdır, böğürtlenin tadında mayhoşluk bulunur. Böğürtlenin daha çok reçeli yapılıyorken ahududu(frambuaz) pastalarda kullanılabiliyor.

Kaynak

Doğum Kontrol Hapı ve Ertesi Gün Hapı Arasındaki Fark

Doğum kontrol hapı ilişkiden önce, ertesi gün hapları ilişkiden sonra alınır. Ertesi gün hapı acil durumlarda kullanılmalıdır, yüksek miktarda hormon içerdiği için kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Doğum kontrol hapları, başladığınız ilk günden itibaren 3 hafta süresince her gün aynı saatlerde su ile alınan ve bir hafta ara verilmesi gereken ilaçlardır.

Ertesi gün hapları ise tek doz halinde ilişkiden sonra en kısa sürede alınması gereken ve en geç 72 saate kadar başvurulacak bir yöntemdir.

Kaynak

15. Lamine Parke ile Laminat Parke Arasındaki Fark

Lamine parkeler %100 doğal olup, çeşitli ağaçlardan üretilen ürünlerdir. Laminat parkeler ise, çeşitli ağaç atıklarından elde edilen malzemelerin bir takım kimyasallar ve yapıştırıcılar kullanılarak “MDF” dediğimiz bir başka maddeye dönüştürülmesi ile üretilir.

“Laminat parke”, ağaç görünümlü olmasına rağmen, kesinlikle ağaç değildir. Alt tabakası 8-10 veya 12 mm MDF, üst tabakası ise yüksek çözünürlüklü parke fotoğrafıdır. Bu fotoğraf baskının üzeri ise PVC denilen bir başka malzeme ile kaplanarak “laminat parke” elde edilmiş olur.

Kaynak

Bit ve Byte Arasındaki Fark Nedir?

Bilgisayarda veri depolama ve transferlerinde bit en küçük dosya birimidir. Bir cihaz ya da fiziksel bir sistem tarafından depolanabilecek bilginin maksimum değeri normal olarak sadece iki farklı şekilde bulunabilir. Bu durumlar genellikle ikili sayılar 0 ve 1 olarak yorumlanır. Byte, 8 bit’ten oluşur ve 0’dan 255’e kadar olan sayıları temsil edebilir. Byte büyük B ile gösterilir, bit ise küçük b ile gösterilir. Yani 1 byte 8 bit büyüklüğündedir. Byte’tan sonra kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte gelir. Burada 10’un katları yerine 2’nin katları kullanılıyor. 1 MB denildiği zaman 220byte kastedilmiş oluyor. Benzer şekilde GB 230, TB da 240 byte anlamına geliyor.

Kaynak

Mülteci ile Sığınmacı Arasındaki Fark Nedir?

Uluslararası literatürdeki “refugee” kavramı Türkçeye “mülteci”, “asylum seeker” kavramı ise “sığınmacı” olarak tercüme edilmiştir. Zaman zaman birbiri yerlerine kullanılsalar da, bu iki kavramın taşıdığı anlamlar aynı değildir. Mülteci kavramı, mültecilik statüsünü “de jure” yani hukuken elde etmiş bir yabancı için kullanılmalıdır. Sığınmacı ise, mültecilik statüsü incelenen ve bu nedenle kendisine geçici koruma sağlanan kişi anlamına gelmekte olup, “de facto (fiili) mülteci” olarak ta adlandırılabilir. Özetle mülteci, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuksal Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’nin tanıdığı bütün haklardan yararlanan kişi, sığınmacı ise hakkında mültecilik statüsü ile ilgili yapılan çalışmalar henüz karara bağlanmamış yabancı kişi demektir.

Kaynak

Adana Kebap ile Urfa Kebap Arasındaki Fark Nedir?

Adana kebabı, “zırh” adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşididir.

Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran en belirgin özellik, kullanılan ettir. Et, doğal ortamda ve kendine has bir floraya sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş erkek koyunlardan elde edilmiş olmalıdır. Üretim tekniği ve ustalık da ürüne önemli ölçüde farklılık katar. Karışım hazırlanırken kullanılan malzemeler biber salçası, kırmızı pul biber, kuyruk yağıdır. Adana kebabının servisi, tamamlayıcı unsurlar olan yeşillik, sumaklı soğan salatası ve salatayla yapılır.

Urfa kebabı genellikle acısız ve sade yapılır. Acılı yapıldığında ise sumak yerine isot öne çıkar.

Kaynak

Isıl İşlem Görmüş ile Fermente Arasındaki Fark

Geleneksel yollarla üretilmiş sucuklara fermente sucuklar denir. Fermente sucuklarda, kıyma haline getirilen sucuk harcı içine baharatlar ve aroma vericiler eklendikten sonra hayvan bağırsağı veya yapay bir kılıf içerisine konularak belli bir süre olgunlaşması için bekletilir. Bu işlemin sonunda sucuk kendi kendine mayalanır ve tüketilebilecek hâle gelir. Bu işlem diğer üretim yöntemlerine göre daha uzun sürer.

Isıl işlem görmüş sucuklar da aynı şekilde etin kıyma haline getirilip aroma verici ve baharatlarla karıştırılmasıyla üretilir. Fakat olgunlaşma sürecini kısaltmak için sucuk, içindeki nemi belirli bir miktar kaybedene kadar ısıya maruz bırakılır ve olgunlaşma sürecine müdahale edilerek üretim aşaması hızlandırılır.

Sucukların kılıfa konulma esnasına kadar fazla bir fark yoktur. Kılıfa konulduktan sonra fermente sucuk ekstra bir işlem görmez ve kendi kendine bırakılarak kuruması, olgunlaşması beklenir. Isıl işlem görmüş sucuklarda ise bu olgunlaşma sürecine ısıyla müdahale edilir ve son ürün çıktı süresi kısaltılır. Bu nedenle ısıl işlem görmüş sucuklar fermente sucuklara göre daha ucuzdur. Ayrıca bu işlemin bir diğer amacı da üretim süresini kısaltarak üretim kapasitesini arttırmaktır.

Kaynak

 Jeep ile SUV Arasındaki Fark

Jeep, bir arazi aracı markasıdır. Yani aslında Jeep’ler de birer SUV’dur. Jeep markası, zamanla bu tipteki diğer tüm araçları kapsayan bir tür adı olarak algılandığı için Jeep bir araç türüymüş gibi kullanılıyor. Oysaki Jeep bir marka, SUV ise araç türüdür.

Kaynak

Hac ve Umre Arasındaki Fark

Hacca gitmek İslam’ın 5 şartından biridir, umreyi gerekli kılan bir şart yoktur. Hac kadına ve erkeğe farzdır, umre sünnettir. Hacca ve umreye gidildiğinde Kâbe’ye gitmek mecburidir. Hac yılda bir defa Kurban Bayramı’nda yapılır. Umrenin belirli herhangi bir zamanı yoktur; yıl içerisinde, Kurban Bayramı hariç her zaman yapılır.

Fiziksel yapılan aktivitelere bakıldığında hac ve umre arasında bazı görevler dışında fark yoktur. Hacda şeytan taşlama varken, umrede yoktur. Umrede kurban kesilmezken, hacda kesilir.

Umrede Arafat ve Müzdelife görevleri yoktur. Hacda vakfe vardır, umrede yoktur.

Kaynak

Muşmula ile Malta Eriği Arasındaki Fark

Google Görsel aramalarında da görüldüğü üzere iki meyvenin aynı olduğu sanılır ya da karıştırılır sık sık. Oysa muşmula “mespilus germanica” bilimsel adıyla ayrı bir meyvedir, Malta eriği ise “eriobothrya japonica” adıyla apayrı bir meyvedir. Sarı olanlar Malta eriğidir, yani nam-ı diğer yeni dünya.

Kaynak

Asteroit, Kuyruklu Yıldız, Gök Taşı, Meteor ve Meteorit Arasındaki Fark

Asteroit, Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasında meydana gelen, Güneş etrafında dönen, gezegenden daha küçük boyutlarda irili ufaklı kayalık yapılardır. Mars ve Jüpiter yörüngelerinin arasında kalan bölgede yoğun miktarda bulunurlar. Bu bölgeye Asteroit Kuşağı adı verilir.

Kuyruklu yıldız, asteroitten farklı olarak içinde su, karbon, amonyak ve aminoasit gibi çeşitli organik maddeler barındıran gök cisimleridir. Güneş’ten uzakta oldukları için su buz şeklinde bulunur. Bu yüzden kuyruklu yıldızlar çamur şeklinde bir kartopunu andırır. Güneş’ten gelen ışınlar kuyruklu yıldızın bazı noktalarındaki buzu eriterek uzaya saçılmasını sağlar. Kuyruklu yıldızdan saçılan bu sular kuyruklu yıldızın kuyruğunu oluşturur.

Meteor, asteroit ve kuyruklu yıldızların Dünya atmosferine girmiş olanlarına denir. Atmosfere giren meteorların çoğu sürtünmeden kaynaklanan aşırı ısınmadan dolayı yanar, parçalanır ve yok olur.

Meteorların atmosferden geçip yok olmadan yeryüzüne ulaşabilenlerine meteorit ya da gök taşı denir. Meteoritler büyüklüğüne göre yerde metrelerce çukur açabilir. Daha büyük olanları Dünya ve yaşam için ciddi tehlike oluşturur. Dinozorları Dünya’ya çarpan devasa bir meteoritin yok ettiği düşünülmektedir.

Kaynak

kaynak: onedio

Ne düşünüyorsun?

0 puan
Upvote Downvote