Kullandığınız Oy Geçersiz Sayılmasın! YSK’nın Yayınladığı 18 Görsele Göz Atın

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 24 Haziran tarihindeki seçimlere öncesi örnek oy pusulaları yayınladı. Yayınlanan bu örnek pusulalarda kullanılan oyların hangi durumlarda geçerli ya da geçersiz olacağı gösteriliyor.  seçimden önce mutlaka göz atmanızı tavsizye ediyoruz.

24 haziran seçimlerinde uygulanacak olan İttifak sistemi nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumlarda geçerli sayılacağı sorularını gündeme getirmişti. YSK’nın bu sorulara cevap olarak hazırladığı örnek 18 oy pusulası şu şekilde:

Oyunuzu Geçerli Kılan Kullanımlar:

İttifak unvanı bölümüne EVET veya TERCİH mührünün basılması halinde, oy ittifakın oyu sayılır

İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana EVET veya TERCİH basılan mühür kabul edilir ve oy ‘H’ partisine yazılır

İttifak içerisinde bir siyasi partiye basılan EVET veya TERCİH mühürü geçerli sayılır. Oy ‘G’ partisine sayılır

Başka bir parti veya ittifak alanı dışına taşırmamak kaydıyla siyasi parti alanına birden çok EVET veya TERCİH mührünün basılması halinde oy geçersiz sayılmaz, oy ittifakın ortak oyu sayılır.

Bir siyasi parti alanına basılan EVET veya TERCİH mührü, mührün alanlarını belirleyen çizgileri geçerse oy diğer partilerin alanına girmediği için geçerli sayılır

Bir siyasi parti, ittifak alanına basılan EVET veya TERCİH mührü, mührün alanlarını taşarsa oy geçerli sayılır

İttifak alanı içerisinde yer alan bir siyasi parti alanına birden fazla mühür basılırsa oy geçerli kabul edilir

İttifak alanı içerisinde yer alan bir siyasi parti alanına parti çizgileri içinde birden fazla EVET veya TERCİH mührü basılırsa oy geçerli sayılır

İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyuna yazılır

İttifak alanı içerisinde, hem siyasi partiye hem de ittifak alanına basılan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılmaz. Oy ‘F’ partisine yazılır

İttifak alanı içerisinde, hem siyasi partiye hem de ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ‘A’ partisine yazılır

İttifak alanı içerisinde birden fazla partiye ve ittifak unvanı bölümüne basılan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyu sayılır

Bir siyasi parti, ittifak alnında mührün alanlarını ayıran çizgili bölgeye baslan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılmaz. Oy ‘B’ partisine yazılır

İttifak alanı içerisinde bir siyasi partiye ayrılan alana taşacak şekilde basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyu kabul edilir

Oyunuzu Geçersiz Kılan Durumlar:

Birden fazla ittifak alanına basılan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılar

Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla partiye basılan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılar

İttifak alanı içerisinde bir partiye ve ittifak alanı dışında bir partiye basılan EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılar

Bir siyasi parti içerisine basılan ve diğer bir partinin alanına geçen EVET veya TERCİH mührü oyu geçersiz kılar

Kaynak: YSK Örnek Oy Pusulası Şablonları